Er komen geregeld vragen over de manier van werken van Praktijk Oostwoud, daarom even een uitleg. Wilt u behandeld worden, dan dient vooraf een urineanalyse te worden uitgevoerd. Er zijn daarin twee mogelijkheden:

* Een normale urineanalyse, prijs 2016 € 60,00.

* Een urineanalyse incl. allergietesten, prijs 2016 € 90,00.

Normaal gesproken wordt alleen de normale analyse uitgevoerd tenzij er een grote belasting op allergieën wordt gevonden. In dat geval wordt automatisch de normale test uitgebreid tot een uitgebreide test, dus incl. allergietest.

Na het inleveren van de urine ontvangt u binnen 5-8 werkdagen een rapport met de bevindingen. In dit rapport staat tevens de prijzen van de middelen die wij hebben getest. U weet dus vooraf wat de kosten zijn. Hoe lang u deze middelen moet gebruiken hangt af van het herstel.

Het 1e consult in de praktijk (zonder urine-analyse) kost € 35,00, daarna kosten alle consulten € 30,00. Prijzen 2016.

Er bestaat ook de mogelijkheid om een direct consult te krijgen, bv. om alleen celzouten of Bach remedies te testen. In dat geval wordt dus ook alleen naar die middelen gekeken en wordt niet gecontroleerd of u met deze middelen in balans bent.

Oplossingen worden geboden d.m.v. behandeling met supplementen, celzouten, Bach/Edelstenentherapie, Ontslakken/Ontzuren, Quantum Touch, Oorkaarstherapie. Ook wordt er op energetisch niveau gewerkt.