Bioresonantietherapie is een pijnloze en bijwerkingsvrije trillingstherapie die de zelfhelingskracht van het lichaam bevordert en daardoor in zeer veel gevallen tot genezing leidt. Bij Bioresonantie draait alles om trillingen. Zoals ieder deeltje in het universum bestaat ook de mens uit onderdelen die ieder hun eigen trilfrequentie hebben. Bij Bioresonantie worden deze trillingen opgespoord en verstoorde trillingen hersteld door middel van het toezenden van de juiste trilfrequenties.

De therapie
Door middel van een urinetest met behulp van de biotensor (een gevoelig meetinstrument) worden de verstoorde trillingen in het lichaam opgespoord. Allerlei klachten kunnen worden opgespoord en behandeld, van allergieën tot maag- en darmklachten.

De behandeling geschiedt vervolgens in een aantal sessies waarbij de cliënt gekoppeld wordt aan het Bioresonantieapparaat, zodat de juiste, herstellende elektromagnetische trillingen doorgegeven kunnen worden.

Het mooie van deze behandeling is dat bv. supplementen, celzouten en andere middelen direct via het trillingsapparaat meegenomen kunnen worden. Ook specifieke middelen kunnen direct worden overgebracht, waardoor het soms niet eens nodig is om deze te gaan gebruiken. Bovendien is deze vorm van therapie zeer geschikt in combinatie met andere therapieën.

Mobiele inzetbaarheid
Praktijk Oostwoud beschikt ook over de nieuwe PS10, een bioresonantieapparaat met volledig geïntegreerde programma’s. Deze apparatuur is draagbaar door accugebruik en is daarom ideaal voor mobiele inzet in de praktijk zowel voor mens als dier.