HBP Media 2013

URL: www.praktijkoostwoud.nl/?Privacyverklaring

Privacyverklaring


Praktijk Oostwoud gebruikt géén cookies op haar website.
De enige informatie die wij van u hebben zijn de gegevens die u ons zélf via de mail heeft verstrekt, zoals u mailadres en/of NAW gegevens. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
Op onze Facebookpagina kunt u reageren, uw naam staat daarbij openbaar.

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar praktijk@praktijkoostwoud.nl