HBP Media 2013

URL: www.praktijkoostwoud.nl/?Straling

Straling

Wilt u informatie over de zendmasten in uw buurt? Klik HIER.

 

ElectrosmogStraling is energie en energie is trilling. Alles heeft te maken met trillingen. Van klein tot groot, alles heeft zijn eigen specifieke trilling. Trillingen kunnen andere trillingen beïnvloeden en daar ligt het eigenlijke probleem van straling.

In een magnetisch veld zoals aardstraling of in een elektromagnetisch veld zoals van elektra, GSM, UMTS enz. zijn trillingen of frequenties aanwezig die overeen komen met de frequenties van delen van een menselijk of dierlijk lichaam.

Een voorbeeld daarvan is het celmembraan (regelt de in- en uitgaande stoffenstroom van elke cel) die als hoofdfrequentie 22,5 Hz heeft. Als dit celmembraan continue bestookt wordt door eenzelfde frequentie maar dan een sterkere of zwakkere (amplitude) is de kans (90%) dat er een verandering optreedt in het functioneren van dat celmembraan. De functie wordt dan als het ware naar beneden of naar boven getrokken. Gebeurd dat bij te veel cellen van een orgaan dan gaat dat orgaan sneller of langzamer werken met alle gevolgen van dien.

Een lichaam bestaat voor het grootste gedeelte uit water en daar ligt een van de oorzaken van dat wij last kunnen hebben van straling. Het water neemt de foute trillingen op en blijft van daaruit onze organen beïnvloeden of resoneren. Het effect gaat soms snel maar duurt meestal jaren. De gevaarlijkste plek is dan ook onze slaapplaats. Daar vallen tijdens de slaap alle natuurlijke afschermingen weg en kunnen de verkeerde trillingen zo naar binnen.


Wat is straling

Straling is energie en energie is trilling.

Alles heeft te maken met trillingen. Van klein tot groot, alles heeft zijn eigen specifieke trilling. Trillingen kunnen andere trillingen beïnvloeden en daar ligt het eigenlijke probleem van straling.


Aardstraling (laag frequente magnetische velden)

Heel kort door de bocht is de uitleg van aardstralen:
Door het proces wat zich in het binnenste van de aarde afspeelt hebben we een magnetisch veld op aarde. We nemen dat aan het aardoppervlakte waar in de vorm van hele lichte energielijnen die tezamen twee netwerken vormen: het Hartman- en het Currynetwerk. Die lijnen zijn om en om geladen dus we hebben te maken met positief, negatief, positief en negatief enz. Er kan wel eens een lijn iets negatiever zijn maar normaal is daar niet zoveel mee aan de hand. Het wordt wel anders als de negatieve lijnen zich gaan kruizen.

Theoretisch is het mogelijk dat er kruispunten zijn die 4 negatieve lijnen kunnen bevatten en dat is niet gezond. Als we nou 4 pluslijnen over elkaar hebben is dat nou juist weer heel prettig. We kunnen ons dan volzuigen met energie en zeker voor depressie- of gevoelige mensen is dat soms een uitkomst.

Verstoringen
De echte verstoringen in aardstraling worden veroorzaakt door holtes, scheuren en breuken. Het magnetische veld dat zich een weg baant naar het aardoppervlakte komt wel eens een ruimte tegen waar geen of een andere substantie in zit. Hier gebeurt iets met die energie. Door botsingen en resonantie veranderen de frequenties van die straling en er ontstaan frequenties die wij niet moeten hebben zoals de al genoemde 21 Hz van ons celmembraan. Stroomt er ook nog een ondergronds waterstroompje over zo’n verstoring dan zijn onze ouderwetse wateraders geboren. Het water neemt die trilling op, stroomt verder, komt nog eens wat tegen en neemt dat ook weer op en stroomt weer verder.

Wij zoeken dus naar frequenties zoals 46,5 Hertz voor kruispunten in de netwerken, 64 Hertz voor wateraders en 14 Hertz voor breuken en holtes. Vinden we die frequenties met een bepaalde sterkte dan moeten we gaan ontstoren. Denk niet dat we overal problemen hebben. Meestal worden we geroepen naar probleemsituaties en dan nog keuren we 2 van de 10 plaatsen goed.