Electrosmog is een modewoord voor de vervuiling die optreedt door invloeden van elektromagnetische velden. In die velden kunnen zowel laagfrequente als hoogfrequente frequenties voorkomen.

Als we in EMF (Elektromagnetische velden) verblijven worden er continue trillingen op ons lichaam afgevuurd en als de velden te sterk zijn of als we er te lang in zitten dan kan dat behoorlijke gevolgen hebben.


Laagfrequent

Het begint al met een elektradraad die aangesloten is op het elektranet. Als er alleen al spanning op staat is er een elektromagnetisch veld aanwezig. Loopt die draad door een pijpconstructie zoals een lampstatief is wordt het veld nog eens vele malen versterkt. In leef- en werkruimtes mogen we eigenlijk niet bloot staan aan magnetische velden die sterker zijn dan 50 Nano Tesla of waarin de spanning niet groter is dan 5 Volt per meter. Is er veel apparatuur op een kleine oppervlakte of zijn er veel kabels bij elkaar dan treedt er een versterkingseffect op en wordt de verstoring sterker.

Nog een leuk voorbeeld is de trafo ofwel de laadapparaten. Hier wordt de spanning van het stopcontact omgezet naar een veel lagere spanning en dat levert een zeer sterk magnetisch veld op. Zitten er meer dan wordt het probleem groter. De jeugd laadt de telefoon vaak op naast hun hoofd op het kussen in bed. Dat is dus vragen om problemen.


Hoogfrequent
Bij het woord hoogfrequent moeten we denken aan straling vanuit zendmasten, dect-basis, wireless modems, alarminstallaties en aanverwante apparatuur. Ook in deze elektromagnetische velden zitten dezelfde lage frequenties als in de laagfrequente elektromagnetische velden. Maar er is nog een groot nadeel. Het is gepulste straling en dat is straling die niet in de natuur voorkomt. Het lichaam herkent die straling niet na verloop van tijd komen er dan problemen en klachten.

Normen
Slapen mag alleen in een ruimte met minder dan 2 V/m.

Voorbeelden zoals het niet moet: een aangesloten waterbed produceert dan 1000 V/m. Motoren onder het bed (uitzonderingen daar gelaten) stralen ook veel te veel door de spoel van de motor wordt een compleet inductieveld geproduceerd.

Hoogfrequente velden mogen niet zwaarder zijn dan 50 mV/m. Daarboven bestaat er een duidelijk aanwijsbaar gevaar voor de gezondheid. Een normaal functionerende zendmast heeft op een paar honderd meter niet meer dan dat, maar een Dect basisstation in huis gaat de 2000 mV/m over.

De wetenschap is gelukkig aan het terugkomen op de mening dat elektromagnetische velden alleen een opwarmingseffect hebben. Bij een te zware belasting treden er vreemde klachten op zoals hoofdpijn, duizeligheid enz. (zie bij Klachten)

Ook de normen die de overheid hanteert zijn uit lang vervlogen tijden. Wij houden ons aan de normen van natuurgenezers ofwel de additieve hulpverleners.